História

Horský hotel Remata - wellness hotel bol pôvodne ako robotnícka ubytovňa postavený na začiatku 20. storočia pri príležitosti výstavby železničnej trate Prievidza – Horná Štubňa. Po dokončení prác sa ubytovne ujal známy výrobca topánok Tomáš Baťa, ktorý túto chatu využíval hlavne pri poľovačkách a priateľských stretnutiach v horskom prostredí.
 
Následne bola história chaty písaná handlovskými baňami, ktoré z malej ubytovne vybudovali väčšie zariadenie.  Využívalo sa hlavne na rekreáciu zamestnancov baní ako aj detských a lyžiarskych táborov. Počas tohto obdobia sa vybudovali charakteristické terasovité časti hotela a postavil sa pôvodný letný bazén. Na začiatku 90-tych rokov prešiel už vtedy Hotel Baník pod správu mesta Handlová, ktorá toto zariadenie prevádzkovala do roku 1995. 
Následne bol hotel odpredaný terajšiemu vlastníkovi, spoločnosti MV Staving a.s., ktorá hotel kompletne prebudovala a po realizácii 5 etáp rekonštrukcií je v súčasnosti Horský hotel Remata jeden z najmodernejších horských hotelových zariadení v regióne.  

 
         
 
      
Rezervácia